ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ «ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΩΡΩΝ» – ΑΠΛΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ
September 11, 2018
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
September 11, 2018
Share

Τον  “εθισμένο μισθό”, ανάλογα με τη διάρκεια

της δέσμευσης –  απασχόλησης, χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις νόμου ή συλλογικών συμβάσεων που καθορίζουν τα κατώτατα όρια αποδοχών, τις προσαυξήσεις για  νυκτερινή εργασία ή κατά Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες, τα χρονικά όρια εργασίας κλπ, μπορούν να δίνουν οι εργοδότες οι οποίοι συνάπτουν με εργαζόμενους συμβάσεις “απλής ετοιμότητας”! 

Οι συμβάσεις αυτές, οι οποίες δεν προβλέπουν συγκεκριμένο αριθμό ωρών εργασίας ούτε προκαθορισμένο κατώτατο μισθό, είναι νόμιμες και μάλιστα στηρίζονται σε σειρά δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν στη βάση της απλής σχέσης “ετοιμότητας”  για εργασία. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή  με το βρετανικό μοντέλο  “Συμβόλαιο  Μηδενικών Ωρών Εργασίας ή Zero Hour Contract”…

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων που κωδικοποιημένα παρουσιάζει ο dikigorosergatologos.gr, στην περίπτωση της απλής ετοιμότητας για εργασία, υφίσταται σχέση εξαρτημένης εργασίας, αλλά, γίνεται δεκτό από τη νομολογία ότι δεν εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, εκτός βέβαια αντίθετης συμφωνίας, παρά μόνο για τις περιπτώσεις που θα υπάρξει πραγματική εργασία ή λόγω ειδικών περιστάσεων αναγκαστεί ο μισθωτός να έχει σε εγρήγορση τις δυνάμεις του (Εφ. Ιωαννίνων 103/2008, ΑΠ 962/2007, ΑΠ 1659/1995, ΑΠ 1208/1995, Εφ. Θεσσαλονίκης 830/1995 και 2580/1995, ΑΠ 1184/1993, ΑΠ 1234/1990, Εφ. Θεσσαλονίκης 2043/1990, ΑΠ 66/1989, ΑΠ 1406/1988, ΑΠ 1511/1987, ΑΠ 1127/1984). Με βάση τις αποφάσεις των δικαστηρίων “οφείλεται μισθός ο οποίος, αν δεν συμφωνηθεί, προσδιορίζεται κατά το άρθρο 653 ΑΚ (εθισμένος μισθός) ανάλογα με τη διάρκεια της δέσμευσης κλπ (ΑΠ 70/2010, ΑΠ 10/2009, Εφ. Ιωαννίνων 103/2008, ΑΠ 1659/1995, ΑΠ 1208/1995, ΑΠ 1184/1993, ΑΠ 1234/1990). 

 

ΟΙ ΝΕΕΣ – ΝΕΕΣ “ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ” ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη καταγραφή του ΣΕΒ, στις νέες μορφές απασχόλησης περιλαμβάνονται οι συμβάσεις εργασίας με πληθοπορισμό (crowdwork), οι συμβάσεις απασχόλησης «μηδενικών ωρών» (zero hours contracts), οι συμβάσεις σύντομης διάρκειας (short term contracts), προσωρινής εργασίας ή εργασίας κατά παραγγελία (on demand work), οι «μικροσυμβάσεις» (mini jobs), η εργασία ανά χαρτοφυλάκια (portfolio work), η εργασία βάσει δελτίου/κουπονιών (voucher-based work), διάφορες μορφές τηλεργασίας και κινητής εργασίας με χρήση εφαρμογών και νέων τεχνολογιών, οι συμβάσεις αστικού δικαίου (σύμβαση έργου, σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών) και οι συμβάσεις επιμερισμού θέσεων εργασίας (job sharing).