ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΓΙΑΣ;

ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ…«ΜΠΗΚΕ» ΤΟ 2018 Η ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
ethnos 6 3 2018
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
September 11, 2018
ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ…«ΜΠΗΚΕ» ΤΟ 2018 Η ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
ethnos 6 3 2018
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
September 11, 2018
Share

Κατά την ερμηνεία του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα,

ο υπάλληλος έχει δημόσιο δικαίωμα είσπραξης του μισού των αποδοχών του σε περίπτωση που τεθεί σε κατάσταση αργίας. Όσον αφορά την καταβολή του υπόλοιπου των αποδοχών του ή μέρος αυτού, αυτή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, του οποίου η απόφαση είναι δεσμευτική, είτε έχει θετικό είτε αρνητικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση απαλλαγής του υπαλλήλου από κάθε πειθαρχική ευθύνη και εφόσον υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, έχει δημόσιο δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του μέρους των αποδοχών του που παρακρατήθηκε. Αντιθέτως, αν του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση καθηκόντων, ο υπάλληλος δε δικαιούται τις αποδοχές αργίας του.