ΠΟΙΑ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ;
August 6, 2020
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 7 ΜΗΝΕΣ ΤΟ 2020: 283.286 ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ 8.200 LIKES ΣΤΟ FACEBOOK! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
August 9, 2020
Share

Αρχικά, εάν λυθεί η σύμβαση εργασίας του μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο (είτε απόλυση είτε παραίτηση), κατά το πρώτο ή δεύτερο ημερολογιακό έτος από την πρόσληψη του, αυτός δικαιούται να λάβει επίδομα αδείας ίσο με δύο ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης.

Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτού το δικαίωμα αυτό έχουν οι κληρονόμοι του, ενώ αν η απασχόλησή του είναι μικρότερη από μήνα, καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. Αν πάλι η σύμβαση λυθεί από το τρίτο ημερολογιακό έτος και μετά, αλλά προτού λάβει την ετήσια κανονική του άδεια, ο μισθωτός δικαιούται τη λήψη επιδόματος αδείας ίσου με τις αποδοχές αδείας του.

Να σημειωθεί, ότι σε κάθε περίπτωση, το επίδομα αδείας δε μπορεί να υπερβεί το μισό μηνιαίο μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με τον ανάλογο τρόπο. Τέλος, σε περίπτωση άρνησης του εργοδότη να χορηγήσει το επίδομα αδείας, αυτό καταβάλλεται χωρίς προσαύξηση.