Η ακρίβεια και οι δύο μισθοί της οικογένειας. Συγκλονιστικά στοιχεία