Θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο προσωπικός μας πληθωρισμός διπλάσιος από τον κρατικό
October 19, 2022
Εξελίξεις στο εργατικό δίκαιο της Ε.Ε. – Τι περιμένουμε από τις Βρυξέλλες
October 19, 2022
Share

Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων δημοσιοποίησε αναλυτικά στοιχεία και συγκριτικούς πίνακες που απεικονίζουν τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην αγορά εργασίας κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2022.

Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» που την 01.03.2022 έκλεισε τον ένατο χρόνο πλήρους λειτουργίας -είχε ξεκινήσει την 01.03.2013-, καταγράφει με ηλεκτρονικό τρόπο τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, αποτυπώνοντας, σε ζωντανό χρόνο και σε κάθε περιοχή της χώρας κρίσιμα στοιχεία της αγοράς εργασίας, ενώ μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2013 η καταγραφή των στοιχείων αυτών γίνονταν χειρόγραφα. Για τους μήνες και τις περιόδους πριν την πλήρη εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» αξιοποιούνται τα σχετικά δεδομένα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2022 καταγράφεται αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων[1] κατά 26.238 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης, οι προσλήψεις ανήλθαν σε 343.166, ενώ οι αποχωρήσεις σε 316.928. Από τις 316.928 συνολικά αποχωρήσεις, οι 131.312 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 185.616 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Σεπτέμβριος 2022 και Σεπτέμβριος 2021, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 6.511 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Σεπτέμβριο 2022. Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2022, οι προσλήψεις ανήλθαν στις 2.261.137 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.997.674, εκ των οποίων οι 1.139.696 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 857.978 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Συνεπώς, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννεάμηνου του έτους 2022 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 263.463 νέες θέσεις εργασίας.

[1] Σημείωση: Με τον όρο «αποχωρήσεις» ή «απολύσεις» εννοείται το σύνολο των α) καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και β) οικειοθελών αποχωρήσεων. Το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων αναφέρεται και ως ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων χάριν απλότητας.

Πηγή: https://ypergasias.gov.gr/

Δικηγόρος Εργατολόγος