Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ο.Ε. ζητεί κοινωνική προστασία και κατώτατους μισθούς που να ανταποκρίνονται στην κρίση του κόστους διαβίωσης

Το καλάθι της οικογένειας
October 21, 2022
Εργαζόμενα μέλη οικογένειας
October 24, 2022
Το καλάθι της οικογένειας
October 21, 2022
Εργαζόμενα μέλη οικογένειας
October 24, 2022
Share

Σε δηλώσεις της προς τις ετήσιες συναντήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας καλεί για μια αντιμετώπιση της κρίσης που θα μειώνει τις ανισότητες και θα προωθεί τη βιωσιμότητα, μέσω της καθολικής κοινωνικής προστασίας, της επαρκούς αύξησης των μισθών, της μεγαλύτερης στήριξης των ευάλωτων οικονομιών και του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων.

ΓΕΝΕΥΗ (Δ.Ο.Ε. News) Δελτίο Τύπου 17-10-22 

Η πρόληψη του στιγματισμού και η προστασία των πιο ευάλωτων με την αύξηση των κατώτατων μισθών και τη διασφάλιση των παροχών κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής κρίση, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), Gilbert F. Houngbo, στους αντιπροσώπους στις ετήσιες συνεδριάσεις του 2022 του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.) και του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (Ο.Π.Τ.) .

Άλλες πολιτικές προτεραιότητας περιλαμβάνουν επενδύσεις στην κοινωνική προστασία και την παραγωγική απασχόληση μέσω του παγκόσμιου επιταχυντή για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία για δίκαιες μεταβάσεις . Ο Παγκόσμιος Επιταχυντής στοχεύει να κινητοποιήσει τη δημιουργία 400 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων στην πράσινη, την ψηφιακή και την οικονομία της φροντίδας, και την επέκταση της επαρκούς κοινωνικής προστασίας στα τέσσερα δισεκατομμύρια άτομα που σήμερα δεν καλύπτονται. Αυτό θα υποστηρίξει τη στροφή σε μια προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κρίσεων και τη δίκαιη μετάβαση που απαιτείται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

«Σε αυτή τη δύσκολη εποχή, είναι σημαντικό να αδράξουμε την πρωτοβουλία… [και] να διαμορφώσουμε το μέλλον έτσι ώστε να προσφέρει έναν καλύτερο, πιο δίκαιο και βιώσιμο κόσμο, που θα συμβάλει επίσης στη διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής στους αντιπροσώπους.

Στη γραπτή δήλωσή του στην κοινή Επιτροπή Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ , ο Houngbo σημείωσε ότι η αύξηση της παραγωγικής απασχόλησης είναι απαραίτητη για τη μείωση της ανισότητας. Η μεγαλύτερη επισημοποίηση της απασχόλησης ήταν επίσης απαραίτητη για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και την παροχή στις κυβερνήσεις περισσότερων οικονομικών πόρων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανισότητας.

Χρειάζονταν επίσης μακροπρόθεσμες πολιτικές για την αντιμετώπιση των επίμονων μεγάλων διαφορών μεταξύ των φύλων, μεταξύ άλλων στις αμοιβές, τις συντάξεις και την ποιότητα της εργασίας.

«Περιοριζόμενες από την αύξηση του χρέους και τη συρρίκνωση του δημοσιονομικού χώρου, πολλές χώρες αντιμετωπίζουν τώρα [ένα] τρομακτικό πολιτικό τοπίο», δήλωσε στην Επιτροπή. «Χρειάζεται μια νέα συλλογική προσπάθεια για την καλύτερη διαχείριση και τελικά την έξοδο από αυτές τις κρίσεις και την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων». Αυτό περιελάμβανε την αύξηση των κοινωνικών επενδύσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη φροντίδα, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας και την αύξηση των επιπέδων των παροχών κοινωνικής προστασίας και των μισθών για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου εν όψει του πληθωρισμού – για τον οποίο υπάρχουν περιθώρια χωρίς να δημιουργηθεί σπιράλ μισθών-τιμών, είπε.

Σε μια δεύτερη γραπτή δήλωση προς τη Διεθνή Νομισματική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή (IMFC) , ο Γενικός Διευθυντής περιέγραψε μια κρίση κόστους διαβίωσης που τροφοδοτείται από τις υψηλότερες τιμές και την αποσύνδεση της αύξησης των μισθών από την αύξηση της παραγωγικότητας, οδηγώντας σε πτώση των πραγματικών μισθών. Χωρίς άμεση δράση και αυξημένους πόρους, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την ανισότητα και να επιβαρύνει περισσότερο τις επιχειρήσεις, είπε, προσθέτοντας ότι, με πολλές χώρες να έχουν περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο για την παροχή στήριξης στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, αυτό θα μπορούσε να τροφοδοτήσει κοινωνικές αναταραχές.

Ο κ. Houngbo υπογράμμισε την ανάγκη για αυξημένη στήριξη των ευάλωτων οικονομιών, οι οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν υψηλό και αυξανόμενο χρέος. «Ο μεγαλύτερος σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων και η προώθηση βιώσιμων επιχειρήσεων και καλύτερων συνθηκών εργασίας στις αλυσίδες εφοδιασμού θα μπορούσαν να συνδράμουν στην οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας και τη μεγαλύτερη εισοδηματική ισότητα μεταξύ των χωρών», είπε.

Ζήτησε αυξημένες συλλογικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των σημερινών αλληλένδετων και αλληλοενισχυόμενων κρίσεων, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια δράση θα προωθούσε επίσης την κοινωνική δικαιοσύνη και έτσι θα συνέβαλε στη διαρκή ειρήνη.