ΠΟΤΕ Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ;

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤ’ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ?
September 11, 2018
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤ’ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ?
September 11, 2018
Share

Ως εργατικό ατύχημα δύναται να θεωρηθεί η επιδείνωση μιας ήδη

υπάρχουσας ασθένειας του εργαζομένου, η οποία προκλήθηκε από την εξακολούθηση της απασχόλησής του, ακόμα και υπό κανονικές συνθήκες. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργοδότης δε μπορεί να αξιώσει τη συνέχιση της απασχόλησης του ασθενούντος εργαζομένου. Εάν δεν τον θέσει εκτός υπηρεσίας, παρότι γνωρίζει την εκδήλωση της ασθένειας, οι συνθήκες παροχής της εργασίας του καθίστανται εξαιρετικές και ασυνήθιστα δυσμενείς, λαμβάνοντας το χαρακτήρα του βίου συμβάντος  και στοιχειοθετώντας, κατά συνέπεια, εργατικό ατύχημα. Βασική προϋπόθεση για τη μετατροπή των κανονικών συνθηκών εργασίας σε ασυνήθιστες και εξαιρετικά δυσμενείς, μετά την εκδήλωση νόσου από τον εργαζόμενο, είναι η παραβίαση της υποχρέωσης προνοίας που έχει ο εργοδότης έναντι του εργαζομένου, ήτοι της υποχρέωσης να διαμορφώνει τους όρους εργασίας με τρόπο που να προστατεύεται η υγεία και η ζωή του εργαζομένου.