Πλήθος παραβάσεων εντοπίστηκαν από την E.L.A. στην τρίτη «Εβδομάδα Δράσης» για τις οδικές μεταφορές το 2022

Η Άδεια Πατρότητας βάσει του Ν. 4808/2021
November 3, 2022
Η ψηφιακή κάρτα στις καλένδες | Το εισόδημα της εργασίας και η ακρίβεια
November 6, 2022
Η Άδεια Πατρότητας βάσει του Ν. 4808/2021
November 3, 2022
Η ψηφιακή κάρτα στις καλένδες | Το εισόδημα της εργασίας και η ακρίβεια
November 6, 2022
Share

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority) συντόνισε την τρίτη “Eβδομάδα Δράσης» της για φέτος, μεταξύ 10 και 14 Οκτωβρίου, στον κλάδο των οδικών μεταφορών. Συνολικά ελέγχθηκαν 263 οχήματα στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

15 Κράτη Μέλη συμμετείχαν στις συντονισμένες / κοινές επιθεωρήσεις που διοργανώθηκαν με τη μορφή οδικών ελέγχων. Στην εβδομάδα δράσης συμμετείχε ένα ευρύ φάσμα εθνικών αρχών με αρμοδιότητα στον τομέα των οδικών μεταφορών, όπως αστυνομικοί, επιθεωρητές εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και φορείς πολιτικής προστασίας.

Οι οδικοί έλεγχοι αποσκοπούσαν στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες του ταχογράφου και του χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης. Ήταν μέρος μιας συνεχούς και κοινής προσπάθειας για την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, ενώ παράλληλα αντιμετωπίστηκαν πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και εξασφαλίστηκε η διαφανής ενημέρωση των οδηγών και της εργοδοσίας.

Η εβδομάδα δράσης σε αριθμούς:

  • 263 οχήματα ελέγχθηκαν.
  • Συμμετείχαν περισσότεροι από 95 ελεγκτές, συμπεριλαμβανομένων 41 παρατηρητών από άλλα κράτη μέλη και 16 υπαλλήλων του E.L.A..
  • Συμμετείχαν 15 κράτη μέλη:
    • 7 χώρες υποδοχής: Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ρουμανία και Σλοβακία.
    • Παρατηρητές από την Πολωνία, την Τσεχία, τη Σουηδία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία και την Πορτογαλία.
  • Εντοπίστηκαν περισσότερες από 118 παραβάσεις, εκ των οποίων περισσότερες από 55 οδήγησαν σε πρόστιμα. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν τη χρήση του ταχογράφου, τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, τη συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, τις τεχνικές απαιτήσεις, την ασφάλεια του φορτίου και τις παρατυπίες σε σχέση με τους αποσπασμένους εργαζομένους. Κατασχέθηκε 1 κάρτα οδηγού.
  • Εντοπίστηκαν 2 περιπτώσεις «κοινωνικού ντάμπινγκ» (social dumping), ιδίως με την αδήλωτη απασχόληση εκτοπισμένων πολιτών τρίτων χωρών και μη συμμόρφωσης με την εν γένει εργατική και κοινωνική νομοθεσία.
  • Εντοπίστηκαν 2 περιπτώσεις πιθανής απάτης με ταχογράφο.

Παράλληλα με τους οδικούς ελέγχους, η E.L.A. διοργάνωσε επίσης μια «οδική παρουσίαση» στη Ρουμανία για τη διάδοση πρακτικών πληροφοριών στους εργοδότες και στους οδηγούς βαρέων φορτηγών οχημάτων (HGV) σχετικά με τους νέους κανόνες που εισήγαγε το «Πακέτο Κινητικότητας 1» (Mobility Package 1).  Διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια για τα θέματα της απόσπασης των οδηγών και του χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης σε διάφορες γλώσσες (γλώσσες της ΕΕ και εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ουκρανικών και των τουρκικών). Προωθήθηκε επίσης η εκστρατεία “Road 2 Fair Transport”.

Η διενέργεια συντονισμένων και κοινών επιθεωρήσεων συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών και προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες και πληροφορίες στον τομέα των οδικών μεταφορών, έναν τομέα στον οποίο πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα σημαντικές νομοθετικές αλλαγές.

Η E.L.A. συνέβαλε στην οργάνωση των επιθεωρήσεων σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οδικής Αστυνόμευσης (ROADPOL), το οποίο υποστήριξε επίσης ορισμένες εθνικές επιθεωρήσεις. (Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της ROADPOL https://www.roadpol.eu/).

Στο πλαίσιο του συντονιστικού και υποστηρικτικού του ρόλου, η Ε.L.A. διευκόλυνε τη συμμετοχή παρατηρητών από διάφορες εθνικές αρχές από διάφορα Κράτη Μέλη, σε στενή επαφή με εμπειρογνώμονες της και αξιωματούχους-συνδέσμους της (liaison officers).

Ο τομέας των διεθνών οδικών μεταφορών αποτελεί σημαντικό τομέα για τις δραστηριότητες της E.L.A., στο πλαίσιο του «Σχεδίου δράσης της E.L.A. για τις οδικές μεταφορές για το 2022»[1].

Πηγή: Ιστότοπος της E.L.A. : https://www.ela.europa.eu/en

[1] https://www.ela.europa.eu/en/road-transport