ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΝ BLACK FRIDAY;

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ: ΔΕ ΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ! ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
November 27, 2019
4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: ΤΙ ΘΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
November 29, 2019
Share
Για να μη γίνει “μαύρη Παρασκευή” για τους εργαζόμενους στα εμπορικά, η Black Friday των καταστημάτων και των καταναλωτών, θα πρέπει να τηρηθούν τέσσερις βασικοί κανόνες:

Κανόνας πρώτος: Να τηρηθεί το κανονικό ωράριο εργασίας  των υπαλλήλων σε εμπορικά κέντρα και καταστήματα. Με το άρθρο 2 του Ν. 2269/20 που κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας της Ουάσινγκτον, το νόμιμο ωράριο εργασίας καθορίστηκε στις 8 ώρες ημερησίως. Το ίδιο προβλέπουν μεταγενέστεροι νόμοι ενώ η ΕΓΣΣΕ του 1984 καθόρισε τη διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας στις 40 ώρες.

Κανόνας δεύτερος: Να πληρωθούν οι επιπλέον ώρες εργασίας. Οταν εφαρμόζεται εβδομαδιαίο σύστημα εργασίας 6 εργάσιμων ημερών οι επιτρεπόμενες ώρες υπερεργασίας ανέρχονται στις 8 την εβδομάδα και είναι από την 41η έως και την 48η και αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%.

Κανόνας τρίτος: Να εξασφαλιστεί το 11ωρο, ως αναγκαίος χρόνος ξεκούρασης των εργαζομένων ανάμεσα στις βάρδιες τους. Με το άρθρο 5 του Π. Δ 88/1999 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Π. Δ  76/2005 στους εργαζόμενους πρέπει να εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης 24ωρών (κατ´ αρχήν την Κυριακή) με έναρξη την 00.01′ και λήξη την 24.00′ ώρα. Στις ώρες αυτές προστίθενται και οι 11 συνεχείς ώρες ημερήσιας ανάπαυσης του άρθρου 3 του Π.Δ. 88/1999 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4093/2012.

Κανόνας τέταρτος: Οι εργοδότες να δώσουν στους υπαλλήλους επιπλέον ρεπό.  Δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη που να επιτρέπει, σε περίπτωση  εξαιρέσεων από την εβδομαδιαία ανάπαυση, την αποζημίωση των εργαζομένων με επιπλέον αμοιβή αντί για αντισταθμιστική ανάπαυση.

ΕΛΕΓΧΟΙ
Τον  έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, των τυχόν επιχειρησιακών συμφωνιών για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και των ατομικών συμβάσεων τόσο για τους πλήρως απασχολούμενους όσο και για τους μερικώς απασχολούμενους (στους οποίους συνήθως γίνονται οι περισσότερες υπερβάσεις ωραρίων), θα κάνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελιών. Υπενθυμίζεται ότι κατά την περσινή “Black Friday”, το ΣΕΠΕ είχε πραγματοποιήσει 65 ελέγχους και σε 21 επιχειρήσεις είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις κυρίως στα …ωράρια και είχαν επιβληθεί πρόστιμα.