Παράνομη όχι όμως καταχρηστική η απεργία στο Μετρό, Τραμ