ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΑΛΛΟΝ ΕΝΩ ΜΕ ΕΘΕΣΕ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ;

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
July 26, 2020
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ;
July 27, 2020
Share

Όπως προκύπτει από τη νομολογία, όταν ο εργοδότης, ενώ θέτει κάποιον εργαζόμενο σε διαθεσιμότητα, προσλαμβάνει ταυτόχρονα άλλον εργαζόμενο προκειμένου να εκτελέσει την ίδια εργασία, συντρέχει καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού του δικαιώματος.

Στην περίπτωση της καταχρηστικής και άρα άκυρης θέσης του σε διαθεσιμότητα, ο εργαζόμενος μπορεί να αξιώσει την καταβολή ολόκληρων των αποδοχών του, ακόμα κι αν αποδέχθηκε τη διαθεσιμότητα και απείχε από την εργασία του, χωρίς να είναι αναγκαίο να στηριχτεί στην υπερημερία του εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόμενος μπορεί να θεωρήσει τη μη αποδοχή της εργασίας του από τον εργοδότη ως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασίας του και άρα ως καταγγελία της εργασιακής σύμβασης, αξιώνοντας έτσι την καταβολή της νόμιμης αποζημιώσεως λόγω απολύσεως.