6ΜΗΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ (ΜΕ ΑΓΩΓΗ) ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
September 11, 2018
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
September 11, 2018
Share
Η αξίωση για την καταβολή

(ή τη συμπλήρωση,  αν δόθηκε μικρότερο ποσό) της αποζημίωσης απολύσεως υπόκειται σε εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 3198/1955. Δηλαδή, αν ο εργαζόμενος χάσει το εξάμηνο, κατά κανόνα, χάνει την αποζημίωση…
 
ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ 6ΜΗΝΟ
 
Η προθεσμία για τη δικαστική διεκδίκηση αρχίζει από τη λύση της σχέσης εργασίας  ή από την καταβολή μέρους της αποζημίωσης (αυτής που καταβλήθηκε και υπολείπεται της νόμιμης). Επιπλέον, όταν η αποζημίωση καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις (άρθρο 74 Ν.3863/2010), κάθε μία από τις δόσεις υπόκειται αυτοτελώς στην εξάμηνη προθεσμία, η οποία αρχίζει αφότου κάθε δόση κατέστη απαιτητή.
 
ΑΝΑΒΙΩΣΗ 
 
Για να «αναβιώσει»  η αξίωση για την καταβολή της αποζημίωσης,  θα πρέπει να υπάρξει αναγνώριση από την πλευρά του εργοδότη και σύνταξη συμφωνητικού αιτιώδους αναγνώρισης χρέους μεταξύ αυτού και του απολυθέντος (ΑΠ65/2015).
 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ
 
Αναστολή της παραγραφής επέρχεται, πάντως , για όσο χρόνο μέσα στο τελευταίο εξάμηνο ο δικαιούχος μισθωτός απετράπη από την άσκηση της αξίωσής του με δόλο του υπόχρεου εργοδότη. Όπως και για όσο χρόνο ο μισθωτός δεν μπόρεσε να ασκήσει την αξίωσή του από λόγους ανωτέρας βίας (π.χ σοβαρό πρόβλημα υγείας). 
Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της παραγραφής.