ΟΙ 2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
September 11, 2018
ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
September 11, 2018
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
September 11, 2018
ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
September 11, 2018
Share

Τη συμμετοχή του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών τους

θα πρέπει να εξασφαλίζουν στις συνελεύσεις τα πρωτοβάθμια σωματεία – ακόμη κι αν είναι πανελλαδικής εμβέλειας (πχ τράπεζας) προκειμένου να λάβουν απόφαση για την κήρυξη απεργίας. Αυτό προβλέπει ειδική διάταξη που συμφωνήθηκε με τους δανειστές και κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή.

 

Δεύτερη νομοθετική διάταξη διευρύνει τις περιπτώσεις συμμετοχής του εργοδότη στις δαπάνες αποζημίωσης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος εφόσον διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση ότι οφείλεται σε δόλο του τελευταίου.

 

Διαβάστε  εδώ τη σχετική τροπολογία.