Να ενισχυθεί η γυναικεία απασχόληση

Σε ισχύ διάταξη για την προστασία εργαζόμενου που καταγγέλει παράνομη δράση του εργοδότη
December 1, 2022
Η νέα διάταξη για την καταγγελία κατά του παραβάτη εργοδότη: πως προστατεύεται ο εργαζόμενος
December 2, 2022
Σε ισχύ διάταξη για την προστασία εργαζόμενου που καταγγέλει παράνομη δράση του εργοδότη
December 1, 2022
Η νέα διάταξη για την καταγγελία κατά του παραβάτη εργοδότη: πως προστατεύεται ο εργαζόμενος
December 2, 2022
Share

Με αφορμή τι συμβαίνει στην Ιταλία και τις εξαγγελίες Μελόνι

Της Madalena Cannito

Στις 22 Νοεμβρίου, στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2023, η πρωθυπουργός Giorgia Meloni ανακοίνωσε τροποποίηση της γονικής άδειας που προβλέπει προαιρετικό επιπλέον μήνα με επίδομα ίσο με το 80% του μισθού, αντί του 30%. Στην ανακοίνωσή της η πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι το μέτρο διαμορφώνεται ως «ένα είδος μικρού κουμπαρά της εποχής που οι μητέρες μπορούν να κρατήσουν στην άκρη και να χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση που έχουν δύσκολες καταστάσεις χωρίς να χρειάζεται να βρεθούν σε ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες». Το κείμενο του σχετικού νόμου δεν είναι ακόμη διαθέσιμο, αλλά είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι μόνο οι μητέρες αναφέρθηκαν από την πρωθυπουργό, παρά το γεγονός ότι η γονική άδεια ως μέτρο σχεδιάστηκε ρητά για την κατανομή της φροντίδας μεταξύ των δύο γονέων.

Αυτή η υπόθεση είναι χρήσιμη για να προστεθεί ένα κομμάτι στον προβληματισμό γύρω από ένα κεντρικό θέμα στη σύγχρονη δημόσια και πολιτική συζήτηση: πώς να αυξηθεί η γυναικεία απασχόληση. Ο στόχος αυτού του άρθρου, στην πραγματικότητα, είναι να εστιάσει την προσοχή στην απουσία πατρότητας στην όποια συζήτηση αφορά τις υποθέσεις φύλου που αποτελούν τη βάση δύο στενά αλληλένδετων διαστάσεων: τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας, αφενός, και τα μοντέλα εργασίας, αφετέρου.

Πριν προχωρήσουμε στα πλεονεκτήματα, είναι απαραίτητα ορισμένα δεδομένα πλαισίου. Πρώτον, το ποσοστό απασχόλησης των Ιταλίδων ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών αυξήθηκε από 45,9% το 2010, έτος κατά το οποίο εμφανίστηκαν οι επιπτώσεις της υφεσιακής κρίσης του 2008, σε 50,1% το 2022 έναντι ποσοστού απασχόλησης ανδρών περίπου 68%. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι, ενώ τα ποσοστά ανεργίας είναι παρόμοια στο φύλο, το ποσοστό αδράνειας των γυναικών το 2022 είναι πάνω από 18 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από αυτό των ανδρών. Οι Ιταλίδες, μάλιστα, βιώνουν τη λεγόμενη «παγίδα αδράνειας», δηλαδή όταν εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας παραμένουν περισσότερο χωρίς δουλειά και χωρίς να αναζητούν νέα. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία ανήλικων παιδιών, ιδίως κάτω των 3 ετών, διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο: αφενός, καθορίζει την εγκατάλειψη της αμειβόμενης εργασίας των γυναικών λόγω των δυσκολιών που σχετίζονται με τη συνδιαλλαγή που συχνά οδηγεί, στην πραγματικότητα, σε παρατεταμένη αδράνεια. Από την άλλη, οδηγεί σε δραστική αύξηση του χάσματος μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης ανδρών και γυναικών (87,7% έναντι 57,1% το 2020), το οποίο αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών. Είναι πλέον γνωστό, στην πραγματικότητα, στη βιβλιογραφία (Naldini, Η μετάβαση στη γονεϊκότητα, 2015) ότι στα ιταλικά ετεροφυλόφιλα ζευγάρια η μετάβαση στην πατρότητα παράγει μια εκ νέου παράδοση ρόλων ακόμη και σε εκείνους που αρχικά ήταν πιο ίσοι.

Υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων και εξετάζοντας επίσης τις εμπειρίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως η Σουηδία, όπου το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών το 2019 έφτασε σχεδόν το 79%, αναρωτιέται κανείς τι λείπει στο ιταλικό πλαίσιο. Η εξήγηση που θέτει υπό αμφισβήτηση μόνο μια γενική «παραδοσιοκρατία» στα πρότυπα φύλου δεν φαίνεται επαρκής ούτε είναι πλέον κατάλληλη, ιδίως υπό το πρίσμα των αλλαγών στην πορεία ζωής των νέων Ιταλίδων που, για παράδειγμα, επενδύουν όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση. Όπως είπα, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δύο προβληματικά στοιχεία που πρέπει να σκεφτούμε.

Το πρώτο αφορά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται ο συνδυασμός οικογένειας και εργασίας – και, ως εκ τούτου, υποστηρίζεται επίσης στις πολιτικές. Το τελευταίο ήταν και εξακολουθεί να απορρίπτεται στο θηλυκό υποθέτοντας ότι η διαχείριση της λεγόμενης «διπλής παρουσίας» είναι πρόβλημα των γυναικών. Η παρέμβαση του Προέδρου Meloni στην προαναφερθείσα συνέντευξη Τύπου είναι ένα σαφές παράδειγμα αυτού. Ωστόσο, είναι ακριβώς η έλλειψη αρρενοποίησης του ιδιωτικού χώρου – στη βάση τηςημιτελούς επανάστασης (Gerson, The Unfinished Revolution, 2010) – που εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, χωρίς τη διάσταση του φύλου που διέπει τη συζήτηση για την εξισορρόπηση του χρόνου, η επιμονή του παραδείγματος των κοινωνικών ενισχύσεων στην απασχολησιμότητα και την απασχόληση περιορίζεται στην εξέταση της προώθησης της συμμετοχής των γυναικών στην αμειβόμενη εργασία, αφήνοντας στη σκιά το ζήτημα του χρόνου για φροντίδα. Με αυτόν τον τρόπο, η φροντίδα παύει να είναι δικαίωμα διατήρησης (συμφιλίωση, ακριβώς, με την εργασία), αλλά γίνεται μόνο εμπόδιο και οι πολιτικές καταλήγουν να είναι μόνο ένα μέσο που επιτρέπει στα άτομα να απαλλαγούν από τη φροντίδα και να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η πρόταση εξωτερικής ανάθεσης, σε ένα πλαίσιο όπως το ιταλικό, στο οποίο οι προτιμήσεις σχετικά με τη φροντίδα των μικρών παιδιών κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, δύσκολα ή μόνο εν μέρει μπορεί να ενθαρρύνει τις μητέρες να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, ούτε μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή των πρακτικών φύλου και γονικής μέριμνας από την πλευρά των ανδρών. Στην πραγματικότητα, η εξύψωση της απασχόλησης, ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της κανονιστικής κατασκευής της αρρενωπότητας, δύσκολα μπορεί να προωθήσει τη φροντίδα και για τους άνδρες και, μάλιστα, κινδυνεύει να ενισχύσει την ταύτιση των ανδρών με το ρόλο τουοικογενειάρχη που η κοινωνία ιστορικά τους υπαγορεύει.

Η άλλη πτυχή που πρέπει να σκεφτούμε είναι αυτή της εργασίας. Εν τω μεταξύ, είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε το πρόβλημα της ποιότητάς της. Και πάλι, ορισμένα δεδομένα πλαισίου έρχονται να μας βοηθήσουν. Οι γυναίκες προσλαμβάνονται συχνότερα με μερική απασχόληση (24% έναντι 8% των ανδρών), πολύ συχνά ακούσια και με επισφαλείς συμβάσεις. Η κατάσταση δεν αλλάζει ακόμη και με την εισαγωγή κινήτρων απασχόλησης που τείνουν, αντίθετα, να ενισχύσουν τις διαρθρωτικές  δομές που χαρακτηρίζουν τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Εκτός από αυτές τις πτυχές που δεν ενθαρρύνουν τις γυναίκες να παραμείνουν στην εργασία και που καθορίζουν τη διαλείπουσα εργασία, ο αντίκτυπος των υπερεντατικών εργασιακών προτύπων που χαρακτηρίζουν τα εργασιακά περιβάλλοντα δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Η Ιταλία, στην πραγματικότητα, είναι μία από τις χώρες όπου εργάζονται περισσότερες ώρες την εβδομάδα, πολύ πέρα από τις τυπικές ώρες, και στις οποίες εκείνοι που ενστερνίζονται το ιδανικό μοντέλο εργαζομένων ανταμείβονται όσον αφορά τη φήμη και τη σταδιοδρομία. Αυτό το μοντέλο έχει γνωστές επιπτώσεις στο φύλο, επειδή προϋποθέτει ένα άτομο απαλλαγμένο από βάρη φροντίδας και, ως εκ τούτου, αφενός, δεν ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προσδοκίες που συνδέουν τη θηλυκότητα και τον ρόλο του φροντιστή. Από την άλλη πλευρά, σημαίνει ότι, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων της Istat, το 70% των ανδρών εργάζονται από 40 ώρες την εβδομάδα και πάνω, μη επιτρέποντάς τους να πειραματιστούν με άλλες μορφές συμμετοχής στην αγορά εργασίας – και, κατά συνέπεια, στην οικογενειακή ζωή – τόσο πολύ ώστε, μόλις γίνουν πατέρες, εντείνουν ακόμη περισσότερο την εργασιακή τους δέσμευση, τηρώντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο του οικογενειάρχη.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων είναι η απουσία πατρότητας από τη συζήτηση για την απασχόληση των γυναικών και από τις πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξή της. Για να πούμε την αλήθεια, ακόμη και στην Ιταλία έχουν γίνει κάποιες δειλές προσπάθειες τον τελευταίο καιρό. Μόλις τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Ν.Δ. 105/2022, το οποίο σταθεροποίησε μια σειρά μέτρων ειδικά αφιερωμένων στην εξισορρόπηση του χρόνου εργασίας των πατέρων. Εν τω μεταξύ, η υποχρεωτική άδεια πατρότητας έχει καταστεί διαρθρωτική και δεν είναι πλέον πειραματική και, τέλος, επεκτείνεται στους δημόσιους υπαλλήλους· Επιπλέον, η διάρκειά της ορίστηκε σε δέκα ημέρες. Δεύτερον, η γονική άδεια τροποποιήθηκε ώστε να συμπεριλάβει τους αυτοαπασχολούμενους πατέρες και να προβλέπει αποζημίωση εννέα μηνών στο 30% εκ των οποίων οι τρεις είναι ατομικοί, δηλαδή δεν μεταβιβάζονται από τον ένα γονέα στον άλλο και, ως εκ τούτου, χάνονται εάν δεν χρησιμοποιηθούν.

Αυτή η πτυχή είναι πολύ σημαντική, διότι στην προηγούμενη νομοθεσία οι μήνες που δικαιούνταν αποζημίωση ήταν μόνο έξι για το ζευγάρι, με αποτέλεσμα συνήθως οι μητέρες να χρησιμοποιούν ολόκληρη την περίοδο, ενώ οι πατέρες εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν μόνο περιόδους άδειας χωρίς αποζημίωση. Ωστόσο, οι πολιτικές αυτές είναι, μέχρι σήμερα, εντελώς ανεπαρκείς για την προώθηση του αποτελεσματικού διαμοιρασμού της περίθαλψης. Για να επιβεβαιωθεί αυτό, αρκεί να λάβουμε υπόψη, για παράδειγμα, ότι στην Ισπανία υπάρχουν 16 εβδομάδες υποχρεωτικής άδειας πατρότητας. Και όλα αυτά με την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό, αλλά και τον πολιτικό κόσμο γενικότερα, που συνεχίζει να μιλάει για συνδιαλλαγή (αλλά όχι για το αξίωμά της) για τις γυναίκες.

Για τους λόγους αυτούς, οι σκέψεις του Fraser που χρονολογούνται σχεδόν τριάντα χρόνια πριν πρέπει να ανακτηθούν (Fraser, inPolitical Theory, 1994). Για την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών και της αποτελεσματικής ισότητας των φύλων, δεν αρκεί να ενθαρρύνουμε ένα ζευγάρι με δύο εισοδήματα, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να προωθήσουμε ένα μοντέλο διπλής φροντίδας στο οποίο, όχι μόνο η δέσμευση για την αγορά εργασίας, αλλά και η φροντίδα των παιδιών μοιράζονται μεταξύ των εταίρων. Αυτό που λείπει σε επίπεδο πολιτικής στην Ιταλία, λοιπόν, δεν είναι (μόνο) τόσο τα κίνητρα για την απασχόληση των γυναικών, αλλά μια βαθιά επανεξέταση των πολιτικών για τη φροντίδα και την οργάνωση της εργασίας. Ο προσανατολισμός των πολιτικών μόνο στην ενίσχυση των υπηρεσιών για την εξωτερική ανάθεση φροντίδας ή στην απλή (επεισοδιακή) οικονομική στήριξη μέσα σε ένα υπερεργασιακό πλαίσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει επίσης να συζητηθεί το ζήτημα του δικαιώματος στον χρόνο φροντίδας. Προφανώς και για τις μητέρες και τους πατέρες εξίσου.

ΠΗΓΗ: Eticaeconomia/menabo n.183/2022