Το πρόβλημα της ψηφιακής κάρτας στον χώρο του θεάματος