ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Η 26Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟ 2018
September 11, 2018
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ;
September 11, 2018
Share

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας κηρύχθηκε η 26η Δεκεμβρίου

ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ημέρα, η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, συμπεριλαμβάνεται στις κατ´έθιμον αργίες. 

 

Η ΑΜΟΙΒΗ

 

Με βάση την απόφαση αυτή:

 

• Eάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση,  καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού. 

 

• Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν ημέρα υποχρεωτικής αργίας, δικαιούνται να λάβουν αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους  και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές, δικαιούνται μόνο προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους. Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν εκτός από την προσαύξηση 75% στο νόμιμο μισθό και το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους.