Απόλυση εργαζόμενου λόγω άρνησης του να συμμετάσχει σε δια ζώσης συνάντηση

Έκρηξη ενοικίων, στάσιμοι οι μισθοί – Χωρίς… ανάσα τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης
December 19, 2022
Πλήρης δικαίωση: η νέα 9μηνη άδεια μητρότητας καταλαμβάνει και την ήδη 6μηνη χορηγηθείσα
December 21, 2022
Έκρηξη ενοικίων, στάσιμοι οι μισθοί – Χωρίς… ανάσα τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης
December 19, 2022
Πλήρης δικαίωση: η νέα 9μηνη άδεια μητρότητας καταλαμβάνει και την ήδη 6μηνη χορηγηθείσα
December 21, 2022
Share

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν το σκοπό του δικαιώματος, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία οφείλεται σε εμπάθεια, μίσος ή σε λόγους εκδικήσεως, συνεπεία προηγηθείσας νόμιμης, αλλά μη αρεστής στον εργοδότη συμπεριφοράς του εργαζόμενου (βλ. ΑΠ 179/2016).

Με την υπ’ αριθμ. 1362/2022 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (εργατικά) κρίθηκε ότι δεν είναι καταχρηστική η καταγγελία συμβάσεως εργασίας όταν ο εργαζόμενος αρνείται να συμμετάσχει σε προγραμματιζόμενη συνάντηση με τη φυσική του παρουσία, ενώ προτείνει στον εργοδότη του να συμμετάσχει σε αυτή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι η όποια δυσμενής μεταβολή των όρων εργασίας του εργαζομένου, η οποία προκαλείται διά της φυσικής του παρουσίας στη διάσκεψη γίνεται κατ’ ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη και δεν παραβιάζει τους όρους εργασίας του, ούτε και το νόμο.

Περαιτέρω, η απόλυση που οφείλεται στον παραπάνω λόγο δεν αντιτίθεται στο άρθρο 281 Αστικού Κώδικα και δεν είναι άκυρη, καθώς δεν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια του εργοδότη. Αντίθετα, οφείλεται στον κλονισμό της εμπιστοσύνης του εργοδότη απέναντι στον εργαζόμενο, αφενός λόγω της αδικαιολόγητης άρνησης του να συμμετάσχει με φυσική παρουσία σε προγραμματισμένη συνάντηση, αφετέρου λόγω της ανεδαφικής κατηγορίας του περί αποκρύψεως των κρουσμάτων κορωνοϊού στην εργοδότρια επιχείρηση.

Δικηγόρος Εργατολόγος