Απόλυση για λόγους εκδίκησης και εχθρότητας

ΕΕ και γειτονικές χώρες: Οικονομική ανασφάλεια, ανισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και επιπτώσεις της πανδημίας στην εργασία
December 28, 2022
Ουραγοί στην Ευρώπη οι Ελληνες σε αγοραστική δύναμη
December 30, 2022
ΕΕ και γειτονικές χώρες: Οικονομική ανασφάλεια, ανισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και επιπτώσεις της πανδημίας στην εργασία
December 28, 2022
Ουραγοί στην Ευρώπη οι Ελληνες σε αγοραστική δύναμη
December 30, 2022
Share

Όταν το δικαίωμα του εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου ασκείται καταχρηστικά, υπερβαίνει δηλαδή τα όρια της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος του, ελέγχεται από τα Δικαστήρια υπό το πρίσμα του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα και μπορεί να κριθεί ότι η απόλυση είναι καταχρηστική και ως εκ τούτου άκυρη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα καταχρηστικότητας είναι η απόλυση που γίνεται για λόγους εκδίκησης και εχθρότητας του εργοδότη προς τον εργαζόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει – εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της καταγγελίας – δικαστικώς αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του και την καταβολή μισθών υπερημερίας από τον εργοδότη που δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες του.

Σε προσφάτως δημοσιευθείσα απόφαση του (750/2022) το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπήρχε εμπάθεια ή απρεπής συμπεριφορά του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, εξαιτίας της οποίας αυτός κατήγγειλε τη σύμβαση. Στην κριθείσα περίπτωση, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απεφάνθη ότι οι οικονομοτεχνικοί λόγοι που επικαλέστηκε ο εργοδότης δεν συνεπάγονται καταχρηστικότητα της απόλυσης. Το γεγονός δε ότι ο εργαζόμενος προσέφυγε προηγουμένως στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας δεν στοιχειοθετεί άνευ ετέρου λόγο εκδίκησης και εχθρότητας.

Δικηγόρος Εργατολόγος