Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν την 26η Δεκεμβρίου;

Πλήρης δικαίωση: η νέα 9μηνη άδεια μητρότητας καταλαμβάνει και την ήδη 6μηνη χορηγηθείσα
December 21, 2022
Κατοχυρώθηκε το 9μηνο άδειας μητρότητας
December 22, 2022
Πλήρης δικαίωση: η νέα 9μηνη άδεια μητρότητας καταλαμβάνει και την ήδη 6μηνη χορηγηθείσα
December 21, 2022
Κατοχυρώθηκε το 9μηνο άδειας μητρότητας
December 22, 2022
Share

Η ημέρα της 26ης Δεκεμβρίου ανήκει στις υποχρεωτικές εορτές – αργίες, δυνάμει του άρθρου 42 του Ν. 4554/2018.

Συνεπώς κατά την ημέρα αυτή και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Β.Δ 748/1966,  απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός εκείνων που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές.

Στις επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την ημέρα εκείνη:

Εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού.

Στις επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την ημέρα εκείνη:

  • Οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους για με προσαύξηση 75%, που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν
  • Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό:
  • αν η επιχείρηση στην οποία εργάζονται λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
  • αν η επιχείρηση στην οποία εργάζονται δεν λειτουργεί τις Κυριακές και τις λοιπές αργίες και κατά συνέπεια δουλέψουν εκτάκτως, θα λάβουν πέρα από την προσαύξηση του 75% του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν και το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους, γιατί ο μισθός τους αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες του μήνα και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνει και την αμοιβή της εργασίας σε ημέρες αργίας (σύμφωνα με το άρθρο 648 του Α.Κ).

Δικηγόρος Εργατολόγος