Κατοχυρώθηκε το 9μηνο άδειας μητρότητας

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν την 26η Δεκεμβρίου;
December 21, 2022
Η άδεια μητρότητας. Πότε απολύεται η μητέρα. Τι Πρέπει να αλλάξει
December 25, 2022
Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν την 26η Δεκεμβρίου;
December 21, 2022
Η άδεια μητρότητας. Πότε απολύεται η μητέρα. Τι Πρέπει να αλλάξει
December 25, 2022
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία αφορά στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και στην επέκτασή αυτής από 6 σε 9 μήνες. Οι σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 43 του Ν. 4997/2022 για τον εκσυγχρονισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, τα όσα είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός σχετικά με την αύξηση της άδειας μητρότητας του ΟΑΕΔ από 6 σε 9 μήνες στον ιδιωτικό τομέα, επιβεβαιώθηκαν από την εκδοθείσα εγκύκλιο. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του μέτρου ορίστηκε η 25η Νοεμβρίου 2022 και στις δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενες, οι οποίες κατά την ημερομηνία αυτή έκαναν χρήση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας. Αποσαφηνίζεται δηλαδή ότι δύνανται να επωφεληθούν της νέας ρύθμισης ακόμη και οι εργαζόμενες μητέρες που είχαν έως και τις 25.11.2022 την τελευταία μέρα της ως άνω άδειας, σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς που προέβλεπε την εξάμηνη διάρκειά της.

Στην εγκύκλιο, δίνονται επίσης οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή τους σε συνάρτηση με την περίοδο χορήγησης της κανονικής ετήσιας άδειας του 2022. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η παρεμβολή της κανονικής ετήσιας άδειας μετά τη μέχρι πρότινος ισχύουσα 6μηνη άδεια μητρότητας και πριν την δοθείσα τρίμηνη παράταση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η λήψη του συνόλου των αδειών από τις δικαιούχους.

Επισημαίνεται ακόμη ότι την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται και οι γυναίκες που αποκτούν παιδιά με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι εργαζόμενες που υιοθετούν, από τη ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των 8 ετών.

Επίσης, η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά μήνες από την εν λόγω άδεια στον πατέρα, εφόσον ο τελευταίος εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Τέλος, στην περίπτωση που η εργαζόμενη, η οποία δύναται να επωφεληθεί της τρίμηνης παράτασης, έχει επιστρέψει στην εργασία της εξαιτίας ελλιπούς ενημέρωσης (είτε δικής της, είτε του εργοδότη της, είτε των αρμόδιων υπηρεσιών), ωστόσο στη συνέχεια ενημερωθεί σχετικώς και επιλέξει να κάνει χρήση της εν λόγω άδειας, θα μπορεί να το πράξει δίχως κώλυμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή από τον εργοδότη.

Η ανωτέρω εγκύκλιος με την οποία παρέχονται οι σχετικές διευκρινίσεις, εκτός από απολύτως επιτακτική και καίριας σημασίας για τα δικαιώματα των εργαζόμενων μητέρων αποτελεί και προσωπική μου δικαίωση, καθώς είχα τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι το φλέγον αυτό ζήτημα χρήζει άμεσης προσοχής και εξειδίκευσης, προκειμένου να εφαρμοστεί όπως αρμόζει.


Διαβάστε το παρακάτω σχετικό άρθρο:

Πλήρης δικαίωση: η νέα 9μηνη άδεια μητρότητας καταλαμβάνει και την ήδη 6μηνη χορηγηθείσα