ΕΕ και γειτονικές χώρες: Οικονομική ανασφάλεια, ανισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και επιπτώσεις της πανδημίας στην εργασία

Τι περιμένουμε το 2023
December 28, 2022
Απόλυση για λόγους εκδίκησης και εχθρότητας
December 29, 2022
Τι περιμένουμε το 2023
December 28, 2022
Απόλυση για λόγους εκδίκησης και εχθρότητας
December 29, 2022
Share

Η πρόσφατη έρευνα του Eurofound[1] με θέμα «Διαβίωση, εργασία και COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 10 γειτονικές χώρες[2]» έθιξε πολλά προβλήματα που ταλανίζουν την ευρωπαϊκή ήπειρο και τις γειτονικές χώρες από την έναρξη της πανδημίας και υστερα, ιδίως στον εργασιακό τομέα.

Για πρώτη φορά, η έρευνα του Eurofound επεκτείνεται και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη σοβαρών κοινών προκλήσεων και ανησυχιών μεταξύ των 37 συνολικά χωρών σε τομείς όπως το κόστος ζωής, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η εξ αποστάσεως εργασία, καθώς και γενικότερα οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στις γυναίκες.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι η υγεία και η ψυχική ευημερία εξακολουθούν να εγείρουν ανησυχία σε όλες τις χώρες – μια ανησυχία που είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την οικονομική κατάσταση των ερωτηθέντων. Τα δύο τρίτα όλων των ερωτηθέντων εκφράζουν οικονομική ανασφάλεια, ποσοστό το οποίο φθάνει έως και το 81% των ερωτηθέντων στις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς, ειδικά τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας, με το ένα τρίτο όλων των ερωτηθέντων να λέει ότι δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει οικονομικά στις υποχρεώσεις του. Υπάρχει επίσης ευρέως διαδεδομένη ανησυχία για τυχόν μελλοντικά προβλήματα πληρωμών, ιδίως μεταξύ των ερωτηθέντων σε γειτονικές χώρες της ΕΕ.

Αναφορικά με ένα δεύτερο ζήτημα, εκείνο της χρονικής από-οριοθέτησης της εργασίας και στην απουσία ελεύθερου χρόνου, η τηλεργασία και η υβριδική εργασία φαίνεται ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα διαπιστώθηκε η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ωστόσο, η ανισορροπία ήταν πιο έντονη για τις γυναίκες που ερωτήθηκαν, και ιδίως για εκείνες στις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων στην ΕΕ και περισσότεροι από τους μισούς σε γειτονικές χώρες εργάζονται κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, με τον μέσο όρο να είναι υψηλότερος για τους ερωτηθέντες που έχουν μικρά παιδιά.

Επιπλέον, το ένα τρίτο των Ευρωπαίων και το 50% εκείνων από τις γειτονικές χώρες της ΕΕ θα ήθελαν να εργάζονται από το σπίτι τουλάχιστον μερικές φορές τον μήνα, θεωρώντας παράλληλα ότι η δουλειά τους δεν τους επιτρέπει να αφιερώνουν αρκετό χρόνο στις οικογένειές τους. Οι γειτονικές χώρες κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά εργαζομένων ερωτηθέντων που δεν εργάζονται ποτέ από το σπίτι παρά το γεγονός ότι η εργασία τους θα μπορούσε να παρέχεται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεργασίας (62% στις γειτονικές χώρες της ΕΕ έναντι 23% στην ΕΕ). Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι οι ανεπαρκείς ψηφιακές υποδομές και η κακή ποιότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Περισσότερο τείνουν να τηλεργάζονται οι γυναίκες από τους άνδρες, σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, κυρίως δε όταν αναλαμβάνουν παράλληλα και τη φροντίδα των παιδιών, την προετοιμασία του φαγητού και την καθαριότητα του σπιτιού. Αναφορικά με την πανδημία του COVID-19, οι γυναίκες αναφέρουν πολύ περισσότερες ανησυχίες σχετικά με την έκθεση στον COVID-19 στην εργασία, κάτι το οποίο αντανακλά -μεταξύ άλλων- και την υπερεκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, τόσο στην ΕΕ όσο και στις γειτονικές χώρες.

Πηγή: https://www.eurofound.europa.eu/

Δάφνη Γιακουμάκη, Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας «Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες»

 

[1] Το Eurofound είναι Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

[2] Οι γειτονικές χώρες στις οποίες αφορούσε επίσης η έρευνα είναι η Αλβανία, η Γεωργία, η Ιορδανία, το Κόσοβο, ο Λίβανος, η Μολδαβία, το Μαρόκο, η Βόρεια Μακεδονία, η Παλαιστίνη και η Τυνησία.