Οι τελευταίες εξελίξεις για τον κατώτατο – Πόσο θα διαμορφωθεί