Χαμηλός πληθωρισμός σε όλα εκτός των τροφίμων. Τι θα συμβεί