Τι εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για την αγορά εργασίας