Η Δανία προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ε.Ε. κατά της Oδηγίας για τον κατώτατο μισθό

Τι θα έρθει μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
January 24, 2023
Η Ελλάδα και η φορολογική σφήνα – Το πρόβλημα του μη μισθολογικού κόστους
January 25, 2023
Share

Η Δανία και η Σουηδία θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά την έκδοση της Oδηγίας της ΕΕ για επαρκείς κατώτατους μισθούς.

Και οι δύο καταψήφισαν την Oδηγία για λόγους αρχής, αλλά ενώ η νεοεκλεγείσα δανική κυβέρνηση αποφάσισε να αιτηθεί την ακύρωση της Oδηγίας από το Δικαστήριο της Ε.Ε., η σουηδική κυβέρνηση αποφάσισε να μην το πράξει και να εφαρμόσει την Οδηγία. Οι χώρες του Ε.Ο.Χ. Νορβηγία και Ισλανδία δεν φαίνεται να χρειάζεται να την εφαρμόσουν καθόλου.

Η νέα κυβέρνηση της Δανίας ανέλαβε την εξουσία στις 14 Δεκεμβρίου 2022. Ένα από τα σημεία του προγράμματός της είναι να καταθέσει «αγωγή ακύρωσης» στο Δικαστήριο της Ε.Ε. για να κηρυχθεί άκυρη η Οδηγία για τα κατώτατα όρια αποδοχών. Αυτό και έπραξε στις 18 Ιανουαρίου.

Η σουηδική κυβέρνηση είχε ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα ακολουθούσε. Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Υπουργό Απασχόλησης Paulina Brandberg, η Σουηδία πέτυχε τόσα πολλά από τα κεντρικά αιτήματά της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την Οδηγία, ώστε το αποτέλεσμα «είναι διαχειρίσμο» χωρίς μεγάλες αλλαγές στο σουηδικό μοντέλο διαπραγμάτευσης μισθών. Έτσι, την επομένη της ανακοίνωσης της δανικής κυβέρνησης, μια επιτροπή ανέλαβε να εξετάσει τι θα έπρεπε ενδεχομένως να κάνει η Σουηδία για να εφαρμόσει την Οδηγία.

Το σημείο εκκίνησης της επιτροπής είναι ότι το σουηδικό μοντέλο αγοράς εργασίας πρέπει να προστατευθεί και ότι η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμά τους να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις θα γίνουν πλήρως σεβαστά. Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η επιτροπή δεν μπορεί να προτείνει άλλα μέτρα πέραν αυτών που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ. Μεταξύ των θεμάτων που θα εξετάσει είναι εάν η Σουηδία κάνει αρκετά για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων– ποια μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν εάν η κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων μειωθεί κάτω από το 80%- και εάν η συλλογή δεδομένων για τους κατώτατους μισθούς χρειάζεται να προσαρμοστεί με κάποιο τρόπο, ώστε η Σουηδία να μπορεί να παρακολουθεί την προστασία του κατώτατου μισθού και να υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας.

Όπως η Δανία και η Σουηδία, έτσι και η Νορβηγία αμφισβήτησε κατά πόσον η Ε.Ε. είναι πραγματικά σε θέση να εκδίδει Οδηγίες με το περιεχόμενο που έχει η Οδηγία για τον κατώτατο μισθό. Ωστόσο, η Νορβηγία (και η Ισλανδία) δεν μπόρεσαν να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις για την Οδηγία, καθώς δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ, παρά μόνο μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ΕΟΧ.

Εντούτοις, οι Νορβηγοί παρακολουθούσαν στενά τις διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι οι περισσότερες Οδηγίες που αφορούν την εργατική νομοθεσία καθίστανται δεσμευτικές και για τις χώρες του ΕΟΧ. Ωστόσο, ορισμένες δεν είναι – όλα εξαρτώνται από τη σημασία μιας Οδηγίας για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Όσον αφορά την Οδηγία για τους κατώτατους μισθούς, η νορβηγική κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σε αντίθεση με άλλες Οδηγίες που αφορούν την εργατική νομοθεσία, δεν αφορά τις χώρες του ΕΟΧ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να έχει υιοθετήσει την ίδια προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι η Νορβηγία και η Ισλανδία δεν χρειάζεται να εφαρμόσουν την Οδηγία.

Τέλος, γίνεται πολύς λόγος για το σκανδιναβικό μοντέλο αγοράς εργασίας. Παρότι υπάρχουν πράγματι πολλές ομοιότητες μεταξύ των Σκανδιναβικών χωρών, ιδίως σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ, παραμένουν και και σημαντικές διαφορές. Η Φινλανδία, για παράδειγμα, καλωσόρισε την Οδηγία για τους κατώτατους μισθούς από την αρχή.

 

Πηγή: www.nordiclabourjournal.org