Η αναδιαμόρφωση της αγοράς εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος το 2023

Ο Υπουργός εργασίας Κωστής Χατζηδάκης απαντά στο σχόλιο του Γιάννη Καρούζου για τις τριετίες
January 29, 2023
Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών
January 31, 2023
Ο Υπουργός εργασίας Κωστής Χατζηδάκης απαντά στο σχόλιο του Γιάννη Καρούζου για τις τριετίες
January 29, 2023
Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών
January 31, 2023
Share

Οι νέες εργασιακές ανάγκες οδήγησαν σε τροποποίηση του εργατικού νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα. Η υγειονομική κρίση συνέβαλε τόσο στην ανάδειξη των αναγκών αυτών όσο και στην υιοθέτηση νέων εργασιακών πρακτικών.  Αδιαμφισβήτητη στροφή παρατηρείται στις προτεραιότητες των εργαζομένων. Επίσης η παραδοσιακή σχέση εξάρτησης εργοδότη με εργαζόμενο μετατρέπεται από μια ανισοβαρή σχέση, σε μια σχέση ισορροπίας και επικοινωνίας.

Το μοντέλο της παροχής εργασίας μέσα στα στενά όρια του χρόνου, τόπου και τρόπου που ορίζονται από τον εργοδότη και μόνο εξελίσσεται προσαρμοσμένο στη σύγχρονη εποχή και πραγματικότητα. Πλέον τα υβριδικά και μικτά μοντέλα εργασίας που αποτέλεσαν αναγκαιότητα της πανδημίας εξακολουθούν να εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των μερών της σχέσης εργασίας. Η εξ αποστάσεως εργασία, η επιλογή του ωραρίου, του χώρου(επιχείρηση ή οικία ή χώροι γραφείων συνεργαζόμενων ή και συνδυασμός αυτών),  του τόπου γενικότερα, της χώρας που εγκαθίσταται, δεν αποτελούν αναγκαστικά μια μόνιμη και δεσμευτική επιλογή του.

Σημαντική είναι η αναδιαμόρφωση και ιεράρχηση από την πλευρά των εργαζομένων, αναφορικά με τους στόχους τους. Συγκεκριμένα παρατηρείται αύξηση του ποσοστού  οικειοθελούς παραίτησης συγκριτικά με το παρελθόν, που η κτήση και μόνο μιας θέσης εργασίας αρκούσε. Η σιωπηρή παραίτηση φαίνεται επίσης να ακολουθείται ως πρακτική από μέρος του ανθρώπινου δυναμικού.

Για τον εργαζόμενο του 2023 η επαγγελματική ζωή δεν βρίσκεται στο επίκεντρο αλλά υποχωρεί συγκριτικά με την ψυχική και σωματική υγεία καθώς και την οικογενειακή ζωή.

Ο εργαζόμενος σήμερα διαθέτει διαπραγματευτική δύναμη,  είναι ανταγωνιστικός σε διεθνές και συνεχώς εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον. Κλειδί αυτής της εξέλιξης του εργαζόμενου αποτελεί η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους.

Ενδεικτικά κλάδοι με έντονη ζήτηση εργαζομένων εμφανίζονται διαχρονικά τα αγροτικά επαγγέλματα, ο τουριστικός τομέας,η εστίαση αλλά και ο κλάδος της πληροφορικής.

Κλείνοντας,αναγκαία κρίνεται η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην αγορά εργασίας, όπου μέσα από την επικοινωνία , τους πόρους,  τη δια βίου εκπαίδευση και τη δημιουργία ενός κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης χτίζονται σχέσεις ζωής μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Δικηγόρος Εργατολόγος