Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών