Η αύξηση των επιτοκίων επιβαρύνει τους δανειολήπτες | Η θέση της Ελλάδας με βάση την αγοραστική δύναμη μισθού