Ο εργοδότης καταβάλλει μισθό – Ποιες άλλες υποχρεώσεις έχει;

Προστασία μητρότητας από 6 σε 9 μήνες – Άνοιξε η πλατφόρμα για την επέκταση της ειδικής παροχής
February 7, 2023
Υφίσταμαι παρενόχληση στην εργασία και η υπηρεσία δεν έχει λάβει μέτρα. Μπορώ να απουσιάσω;
February 9, 2023
Share

Ο εργοδότης, πέραν της κύριας υποχρέωσής του, της υποχρέωσης παροχής του μισθού, βαρύνεται και με παρεπόμενες υποχρεώσεις, όπως εξάλλου και ο εργαζόμενος.

Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργοδότη είναι δυνατόν να προβλέπονται ειδικά σε νομοθετικές ρυθμίσεις, στην ατομική ή συλλογική σύμβαση εργασίας, ή να απορρέουν από τις επιταγές της καλής πίστης.

Η δημιουργία ενός εξαντλητικού καταλόγου παρεπόμενων υποχρεώσεων του εργοδότη δεν είναι δυνατή, όπως δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός αντίστοιχου καταλόγου για τον εργαζόμενο.

Ωστόσο, μπορούμε να διακρίνουμε τις παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργοδότη σε τρεις κατηγορίες:

  1. Υποχρεώσεις που συνδέονται με την υποχρέωση παροχής εργασίας του εργαζομένου. Έτσι, διακρίνουμε την υποχρέωση πραγματικής απασχόλησης του εργαζομένου, την παροχή στον εργαζόμενο ελεύθερου χρόνου, (πχ. μέσω της άδειας αναψυχής ή της άδειας για ανεύρεση άλλης εργασίας), την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώσει τον εργαζόμενο για τα καθήκοντα που του αναθέτει και την ευθύνη που αναλαμβάνει, για τους κινδύνους που συνδέονται με την άσκησή τους καθώς επίσης και για μέτρα πρόληψης και αποφυγής των κινδύνων αυτών κλπ.
  2. Υποχρεώσεις που συναρτώνται με την υποχρέωση του εργοδότη ως προς την καταβολή του μισθού. Σε αυτές περιλαμβάνεται η υποχρέωση του εργοδότη παροχής εκκαθαριστικού σημειώματος κατά την εξόφληση των αποδοχών, η υποχρέωση πληροφόρησης του εργαζομένου για όλα τα στοιχεία σχετικά με τον προσδιορισμό του ύψους της αμοιβής, όταν αυτή εξαρτάται από το αποτέλεσμα της εργασίας ή από το συνολικό αποτέλεσμα της επιχείρησης (π.χ. συμμετοχή στα κέρδη της επιχείρησης) κλπ.
  3. Υποχρεώσεις προστασίας ως προς έννομα αγαθά του εργαζομένου (περιουσιακά ή προσωπικά), τα οποία ενδεχομένως να θιγούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ειδικότερα, υφίστανται υποχρεώσεις προστασίας της ζωής και υγείας του εργαζομένου, υποχρεώσεις προστασίας άυλων συμφερόντων του εργαζομένου και γενικότερα της προσωπικότητάς του και υποχρεώσεις προστασίας των περιουσιακών του αγαθών.

Δικηγόρος Εργατολόγος