Πότε η μετάβαση στον τόπο εργασίας θεωρείται χρόνος εργασίας;

Τι λένε οι κοινωνικοί εταίροι για τον κατώτατο. Τι άλλο θα μειωθεί
February 5, 2023
Τι ισχύει με την τηλεργασία λόγω των χιονοπτώσεων
February 6, 2023
Τι λένε οι κοινωνικοί εταίροι για τον κατώτατο. Τι άλλο θα μειωθεί
February 5, 2023
Τι ισχύει με την τηλεργασία λόγω των χιονοπτώσεων
February 6, 2023
Share

Με τον όρο «χρόνος εργασίας», εννοούμε το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο εργαζόμενος υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη την εργασιακή του δύναμη, χωρίς να ενδιαφέρει αν ο εργοδότης θα κάνει χρήση ή όχι της προσφερόμενης εργασίας.

Καταρχήν, ο χρόνος μετάβασης του εργαζομένου στον τόπο εργασίας και επιστροφής στην κατοικία του δεν θεωρείται χρόνος εργασίας, ακόμη κι αν η μετάβαση και επιστροφή γίνονται με μεταφορικά μέσα του εργοδότη. Υπάρχει, βέβαια, η δυνατότητα να συμφωνηθεί το αντίθετο μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη.

Όταν όμως πρόκειται για εργαζομένους που δεν έχουν σταθερό τόπο εργασίας, αλλά μεταβαίνουν καθ’ υπόδειξη του εργοδότη σε πελάτες της επιχείρησης, ο χρόνος μετάβασης από τον κατοικία του εργαζομένου προς τον πρώτο πελάτη και επιστροφής σ’ αυτήν μετά την επίσκεψη στον τελευταίο πελάτη θεωρείται χρόνος εργασίας.

Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν σταθερό τόπο παροχής εργασίας, κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων τους προς ή από τον πελάτη βρίσκονται «στην εργασία» τους κατά την έννοια του άρθρου 2 της Οδηγίας 2003/88 και του Π.Δ. 88/1999.

Δικηγόρος Εργατολόγος