Τι προβλέπει η ΕΕ (Οδ. 88/2003) για τα ελάχιστα όρια ανάπαυσης των εργαζομένων, ημερήσια και εβδομαδιαία;

Τηλεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων
February 12, 2023
Παρενόχληση στο δημόσιο. Που και πως το καταγγέλω;
February 14, 2023
Τηλεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων
February 12, 2023
Παρενόχληση στο δημόσιο. Που και πως το καταγγέλω;
February 14, 2023
Share

Στόχος αρχικά της Οδηγίας της ΕΕ, αποτελεί η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, μέσω της προσαρμογής των κρατών μελών, ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και την οριοθέτηση των ελάχιστων αναγκαίων προδιαγραφών, για την διασφάλιση της βελτίωσης της ζωής και εργασίας των πολιτών της ΕΕ.

Αναφορικά με την ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση, ορίζονται τα ελάχιστα όρια των χρόνων ανάπαυσης, τα επαρκή χρονικά όρια των διαλειμμάτων και η μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας.

Η πρόβλεψη είναι η εξής :

ανά εικοσιτετράωρο (24 ώρες), να υπάρχει τουλάχιστον μία περίοδος ανάπαυσης με ελάχιστη διάρκεια ένδεκα (11) τουλάχιστον συναπτών ωρών και να μην υπερβαίνει  τις δεκατρείς (13) ώρες.

Όσον αφορά την εβδομαδιαία διάρκεια του χρόνου εργασίας, δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσο όρο.

Σκοπός της Οδηγίας συνεπάγεται δεν είναι μόνο η προστασία της υγείας και της ασφάλειας, αλλά και κατ’ επέκταση η εξασφάλιση ενός ελάχιστου προσωπικού ελεύθερου χρόνου για τον εργαζόμενο, ώστε να αναπτύξει τα προσωπικά και κοινωνικά του ενδιαφέροντα.

Δικηγόρος Εργατολόγος