Τι ισχύει για τον εργαζόμενο που αδυνατεί να εργαστεί λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων;

Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών
January 31, 2023
Τα μέτρα που έρχονται – Τι έρχεται από ενισχύσεις
January 31, 2023
Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών
January 31, 2023
Τα μέτρα που έρχονται – Τι έρχεται από ενισχύσεις
January 31, 2023
Share

Στο εργατικό δίκαιο εφαρμόζεται ο κανόνας «χωρίς εργασία κανένας μισθός».

Σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου, που αναγκάζει τον εργαζόμενο να απέχει από την εργασία του, όχι από δική του επιλογή αλλά από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, για τα οποία καμία ευθύνη δεν έχουν ούτε θα μπορούσαν να προβλέψουν, ο νόμος εισάγει μία εξαίρεση.

Συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισάγει την εξαίρεση σύμφωνα με την οποία  ο εργαζόμενος, συνεχίζει να διατηρεί το δικαίωμα στο μισθό λόγω σπουδαίου λόγου εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  1. το κώλυμα για την παροχή της εργασίας να οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί ανωτέρα βία, αλλά μπορεί να οφείλεται και σε τυχαία περιστατικά
  2. να μην υπάρχει υπαιτιότητα του ίδιου του εργαζομένου και
  3. ο εργαζόμενος να παρέχει πραγματική εργασία στην επιχείρηση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών, πριν από την εμφάνιση του κωλύματος.

Δικηγόρος Εργατολόγος