Απόλυση προστατευόμενου εργαζόμενου λόγω έριδας με το υπόλοιπο προσωπικό

Τα δεδομένα για το μισθό το 2023. Πόσο θα αυξηθούν | Πόσο κοστίζει η εργασία στην Ελλάδα. Πρόσφατα στοιχεία
February 14, 2023
Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων ζητά ενωσιακή Οδηγία για τα αλγοριθμικά συστήματα στην εργασία
February 15, 2023
Τα δεδομένα για το μισθό το 2023. Πόσο θα αυξηθούν | Πόσο κοστίζει η εργασία στην Ελλάδα. Πρόσφατα στοιχεία
February 14, 2023
Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων ζητά ενωσιακή Οδηγία για τα αλγοριθμικά συστήματα στην εργασία
February 15, 2023
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα Καρούζου*.

Καταρχάς η καταγγελία της σύμβασης εργασίας στις συμβάσεις αορίστου χρόνου είναι αναιτιώδης. Δηλαδή δεν απαιτείται ο εργοδότης να επικαλεστεί και να αποδείξει κάποιον λόγο, πόσο μάλλον σπουδαίο ή βάσιμο, για να προβεί στην καταγγελία της σύμβασης κάποιου εργαζόμενου.

Ωστόσο, στην περίπτωση των προστατευόμενων εργαζομένων (π.χ. έγκυες εργαζόμενες), ο εργοδότης υποχρεούται να επικαλεστεί και να αποδείξει τη συνδρομή συγκεκριμένου σπουδαίου και νόμιμου λόγου για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του.

Στην έννοια του παραπάνω σπουδαίου λόγου εντάσσεται και η συστηματική και γενικευμένη έλλειψη συνεργασίας από πλευράς του εργαζόμενου, ο οποίος παρουσιάζει εριστική, εχθρική και μη ανεκτή συμπεριφορά τόσο ως προς το πρόσωπο του εργοδότη ή /και προς τους υπόλοιπους συναδέλφους του. Η παραπάνω συμπεριφορά πρέπει να είναι γενικευμένη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη από την πλευρά του εργαζόμενου, παρά τις συστάσεις- επιπλήξεις ή οδηγίες του εργοδότη, ο οποίος οφείλει να εξασφαλίζει ομαλό και υγιές κλίμα εργασίας για όλο το προσωπικό. Η εν λόγω περιγραφόμενη συμπεριφορά πρέπει να αποδίδεται ευθέως στον επίμαχο εργαζόμενο και να έχει προκαλέσει δυσλειτουργία στην επιχείρηση, υπό την έννοια της απόλυτης αποσταθεροποίησης του κλίματος συνεργασίας σ’ αυτή, η οποία μάλιστα να συνεχίζει παρά τις παρεμβάσεις του εργοδότη.

Σε μία τέτοια περίπτωση, ο εργοδότης τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, οφείλει να προβεί αρχικά στη λήψη ηπιότερων μέτρων προς αντιμετώπιση της παραπάνω κατάστασης (οδηγίες, επιπλήξεις, μετακίνηση σε άλλη θέση, νουθεσίες κ.α.) και να μην καταφύγει απευθείας στο δυσμενέστερο μέτρο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Δεδομένου ότι, η παραπάνω κατηγορία εργαζομένων είναι προστατευόμενη από τις απολύσεις, ο εργοδότης οφείλει στα πλαίσια της εργατικής δίκης να επικαλεστεί και να αποδείξει πλήρως τη συνδρομή του παραπάνω λόγου καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, επικαλούμενος και προσκομίζοντας συγκεκριμένα νόμιμα και επιτρεπτά αποδεικτικά μέσα. Πλείστες είναι οι φορές που διάφοροι εργοδότες προκειμένου να αποδείξουν την ύπαρξη της παραπάνω δυσλειτουργίας της επιχείρησης, ζητούν από τους λοιπούς εργαζόμενους να υπογράψουν μέχρι και υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες βεβαιώνουν την απόλυτη έλλειψη συνεργασίας με συγκεκριμένο συνάδελφο και την ύπαρξη συνεχόμενων προστριβών και ερίδων.

Ωστόσο, με την υπ’ αριθμ. 6/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, κρίθηκε ότι η προσκόμιση τέτοιων υπεύθυνων δηλώσεων τρίτων προσώπων είναι απαράδεκτες στα πλαίσια της δίκης. Έγινε δεκτό ότι οι επικαλούμενες και οι προσκομιζόμενες υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προσώπων είναι ανεπίτρεπτο αποδεικτικό μέσο και τούτο διότι παραβιάζονται οι διατάξεις για τη μαρτυρική κατάθεση και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη του Δικαστηρίου ούτε ως αποδείξεις, ούτε ως τεκμήρια.


*Η Μαριάννα Κατσιάδα Καρούζου είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.