Υφίσταμαι παρενόχληση στην εργασία και η υπηρεσία δεν έχει λάβει μέτρα. Μπορώ να απουσιάσω;

Ο εργοδότης καταβάλλει μισθό – Ποιες άλλες υποχρεώσεις έχει;
February 8, 2023
Μπορεί ο εργοδότης να χρησιμοποιήσει δημοσιεύσεις εργαζόμενου από facebook;
February 9, 2023
Ο εργοδότης καταβάλλει μισθό – Ποιες άλλες υποχρεώσεις έχει;
February 8, 2023
Μπορεί ο εργοδότης να χρησιμοποιήσει δημοσιεύσεις εργαζόμενου από facebook;
February 9, 2023
Share

Κάθε πρόσωπο που υφίσταται περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, έχει δικαίωμα να απουσιάσει δικαιολογημένα από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο που δεν δύναται να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως, όταν ο δράστης τέτοιας συμπεριφοράς είναι ο άμεσος προϊστάμενος του προσώπου ή όταν παρά την υποβολή καταγγελίας δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα και πρόσφορα μέτρα, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας, ή όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά για να σταματήσουν τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης.

Στην εν λόγω περίπτωση ο αποχωρών υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως εγγράφως τα αρμόδια όργανα καταγγέλλοντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή του ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του. Εφόσον δεν υφίσταται ή έχει παύσει να υφίσταται ο κίνδυνος ή η Υπηρεσία έλαβε τα απαραίτητα αποκαταστατικά μέτρα και το πρόσωπο αρνείται να επιστρέψει στον εργασιακό χώρο, η απουσία του παύει να θεωρείται δικαιολογημένη.

Δικηγόρος Εργατολόγος