Παρενόχληση στην εργασία. Σε ποιες ενέργειες υποχρεούται να προβεί η υπηρεσία

Πότε ο υπάλληλος που διορίσθηκε παράνομα δεν χάνει τη θέση του
February 20, 2023
Η ακρίβεια και οι μισθοί σε Ελλάδα και Ευρώπη
February 21, 2023
Πότε ο υπάλληλος που διορίσθηκε παράνομα δεν χάνει τη θέση του
February 20, 2023
Η ακρίβεια και οι μισθοί σε Ελλάδα και Ευρώπη
February 21, 2023
Share
Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Ο δημόσιος φορέας αφού λάβει γνώση της ύπαρξης περιστατικού βίας και παρενόχλησης υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

Η παραπάνω λήψη κατάλληλων μέτρων μπορεί να λάβει χώρα ακόμα και κατά το πρώιμο διάστημα της διερεύνησης της ορθότητας και της αλήθειας των περιστατικών βίας που διαμηνύονται στη σχετική καταγγελία. Δηλαδή ο φορέας, ακόμα και στο στάδιο της εξέτασης και διερεύνησης της καταγγελλόμενης υπόθεσης μπορεί να λάβει εξασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην υπηρεσία και ταυτοχρόνως να προστατέψει το θιγόμενο πρόσωπο.

Τα μέτρα αυτά αφορούν το καταγγελλόμενο πρόσωπο και μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, τη μετακίνηση σε άλλη οργανική μονάδα, την αλλαγή του χώρου εργασίας ή την αλλαγή ωραρίου, την απομάκρυνσή του από τον χώρο εργασίας με υποχρεωτική χορήγηση κανονικής άδειας ή υπηρεσιακής άδειας αναπλήρωσης, εφόσον διαθέτει υπόλοιπο, τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικής ευθύνης του καταγγελλόμενου, την πειθαρχική του δίωξη και την επιβολή πειθαρχικής ποινής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή απασχόλησης, σε όσες περιπτώσεις είναι δυνατή με βάση τη σχέση εργασίας του καταγγελλόμενου.

Να σημειωθεί ότι  το μέτρο της μετακίνησης σε άλλη οργανική μονάδα, της αλλαγής χώρου εργασίας ή ωραρίου μπορεί να εφαρμοστεί και για το θιγόμενο πρόσωπο εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημά του και στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία υποχρεούται να εξετάσει το αίτημα αυτό κατά προτεραιότητα.