Τηλεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων

Η δύσκολη ισορροπία του κατώτατου μισθού – Μια άσκηση για… γερά νεύρα
February 10, 2023
Τι προβλέπει η ΕΕ (Οδ. 88/2003) για τα ελάχιστα όρια ανάπαυσης των εργαζομένων, ημερήσια και εβδομαδιαία;
February 13, 2023
Η δύσκολη ισορροπία του κατώτατου μισθού – Μια άσκηση για… γερά νεύρα
February 10, 2023
Τι προβλέπει η ΕΕ (Οδ. 88/2003) για τα ελάχιστα όρια ανάπαυσης των εργαζομένων, ημερήσια και εβδομαδιαία;
February 13, 2023
Share

Είναι προφανές ότι η τηλεργασία συνεπάγεται μεγαλύτερη επέμβαση του εργοδότη στον ιδιωτικό χώρο και χρόνο του εργαζομένου.

Η επιχείρηση, λοιπόν, οφείλει να ενημερώνει τον εργαζόμενο με τρόπο διαφανή, τόσο για τους όρους εκτέλεσης, όσο και για τους κινδύνους της τηλεργασίας, λαμβάνοντας παράλληλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, οφείλει να διασφαλίζει ότι συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θεωρούνται αναγκαία και μόνο για το απαιτούμενο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα.

Είναι δυνατόν να ελέγχεται η απόδοση του εργαζομένου από τον εργοδότη μόνο με τρόπο που να σέβεται την προσωπικότητά του, υπάρχει δε ρητή απαγόρευση χρήσης κάμερας (webcam) για τον έλεγχο της απόδοσής του (άρθρ. 67 παρ. 8 Ν. 4807/2021). Σύμφωνα μάλιστα με την υπ’ αριθ. 32/2021 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, η συνεχής επιτήρηση του εργαζομένου με την υποχρέωση λειτουργίας της κάμερας του Η/Υ και τη χρήση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. αναγνώρισης προσώπου και κινήσεως) ή την κοινή χρήση της οθόνης ή την εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικού καταγραφής πληκτρολόγησης τύπου Keylogger ή ακόμη και την υποχρέωση του εργαζομένου να εκτελεί πολύ τακτικές ενέργειες για να αποδείξει την παρουσία του πίσω από την οθόνη του, δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας.

Δικηγόρος Εργατολόγος