ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΜΙΑ ΘΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑ;

ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΗ ΖΗΤΗΣΕΙ;
July 30, 2020
Η ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
August 1, 2020
Share

Σε πρόσφατη νομοθετική διάταξη ορίζεται ότι η προστασία έναντι της καταγγελίας της σχέσης εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ισχύει και για τις εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών, με χρονική αφετηρία την τοποθέτηση του τέκνου στην οικογένεια.

Υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, η προστασία κατά την απόλυσης δεν ίσχυε επί υιοθεσίας τέκνου. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόλυση εργαζόμενης από τον εργοδότη της για το χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ένταξη του θετού τέκνου στην οικογένεια.

Με τη διάταξη αυτή (άρ. 48 του νόμου 4488/2017) εξασφαλίζεται η προστασία από απόλυση που ισχύει για τις φυσικές μητέρες και για τις εργαζόμενες που βρίσκονται σε διαδικασία υιοθεσίας.