Ο εργοδότης μου μου οφείλει μισθούς άνω των 2 μηνών – μπορώ να φύγω με αποζημίωση;

Η ακρίβεια και οι μισθοί σε Ελλάδα και Ευρώπη
February 21, 2023
Τετραήμερη απασχόληση: το πείραμα του Ηνωμένου Βασιλείου και τα ευρήματα μετά από εξάμηνη εφαρμογή του νέου μοντέλου
February 23, 2023
Η ακρίβεια και οι μισθοί σε Ελλάδα και Ευρώπη
February 21, 2023
Τετραήμερη απασχόληση: το πείραμα του Ηνωμένου Βασιλείου και τα ευρήματα μετά από εξάμηνη εφαρμογή του νέου μοντέλου
February 23, 2023
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2112/1920 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4635/2019, «θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η πέραν των δύο (2) μηνών καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης».

Ο νόμος δηλαδή ορίζει ότι ο εργοδότης προβαίνει σε βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας όταν επιδιώκει, με την μη καταβολή μισθού στον εργαζόμενο, να τον εξαναγκάσει σε παραίτηση, προκειμένου να αποφύγει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου συνέπειες της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας και δη την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.

Επομένως, στην περίπτωση που για διάστημα άνω των δύο μηνών ο εργοδότης δεν καταβάλλει τις οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές, ακόμη και αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, ο εργαζόμενος μπορεί να θεωρήσει ότι καταγγέλθηκε η σύμβασή του με πρωτοβουλία του εργοδότη, άρα λογίζεται ως απόλυση και του οφείλεται αποζημίωση.

Δικηγόρος Εργατολόγος