Έγκαιρα είχαν ενημερώσει οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ για κίνδυνο ατυχήματος. Η ευθύνη διαχέεται….

Η 4ήμερη εργασία που ισχύει στην Ευρώπη. Λιγότερος χρόνος, ίδια χρήματα
March 1, 2023
Ο ΟΣΕ έπρεπε να καλέσει τους εργαζόμενους σε διαβούλευση
March 5, 2023
Η 4ήμερη εργασία που ισχύει στην Ευρώπη. Λιγότερος χρόνος, ίδια χρήματα
March 1, 2023
Ο ΟΣΕ έπρεπε να καλέσει τους εργαζόμενους σε διαβούλευση
March 5, 2023