Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ ΜΗΝΥΣΗ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΩ;

ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΩΣ ΤΟ ΜΑΙΟ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΙ;
September 11, 2018
ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΩΣ ΤΟ ΜΑΙΟ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΙ;
September 11, 2018
Share

Στην περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης κατήγγειλε την εργασιακή σύμβαση

έπειτα από την υποβολή μηνύσεως εν γνώσει της αθωότητας του μισθωτού του, προκειμένου προσχηματικά (για λόγους εχθρότητας ή εκδικητικότητας), να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, η επελθούσα καταγγελία της εργασιακής σχέσεως κρίνεται άκυρη ως καταχρηστική. Ως εκ τούτου ο μισθωτός, δικαιούται είτε να αποδεχθεί την απόλυσή του ως έγκυρη και, θεωρώντας ότι έληξε η σύμβαση εργασίας του, να αξιώσει τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης εντός εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας, είτε να προσβάλει την καταγγελία της εργασιακής του συμβάσεως ως άκυρη εντός τρίμηνης προθεσμίας, και να ζητήσει την πληρωμή των αποδοχών του λόγω της υπερημερίας του εργοδότη να αποδεχτεί τις υπηρεσίες του, με άλλα λόγια να αξιώσει μισθούς υπερημερίας.