ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ:

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΓΚΥΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
September 11, 2018
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΓΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Καταρχάς, η προσωρινή παραχώρηση του μισθωτού προς τρίτο

αποτελεί γνήσια σύμβαση δανεισμού που συνάπτεται μεταξύ τριών μερών : αρχικού εργοδότη, δευτερογενούς εργοδότη και μισθωτού. Για να μπορεί ο δευτερογενής εργοδότης να αξιώνει την παροχή εργασίας από τον εργαζόμενο, είναι απαραίτητη η συναίνεση του τελευταίου ανεξάρτητα από τη μεταβολή ή μη των εργασιακών του όρων. Η συναίνεση μάλιστα αρκεί να παρέχεται με οποιονδήποτε τρόπο, ρητά ή σιωπηρά. Η παραχώρηση, ωστόσο, της εργασίας του μισθωτού στη διάθεση ενός τρίτου-δευτερογενούς εργοδότη, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση αυτού, συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος δικαιούται να συνεχίσει να προσφέρει την εργασία του στον αρχικό εργοδότη, ο οποίος, εάν αρνηθεί την αποδοχή της, οφείλει μισθούς υπερημερίας.