Ποιο το πραγματικό κέρδος από την αύξηση του νέου κατώτατου