Πως θα αμειφθεί η 25η Μαρτίου

Υπάλληλος που έχασε το μάτι της και υπέστη τα πάνδεινα ζητούσε αποζημίωση 200.000 ευρώ και της επιδικάστηκαν 30.000 ευρώ!
March 20, 2024
Γιάννης Καρούζος: Η αύξηση του κατώτατου μισθού και ο «πληθωρισμός των φτωχών»
March 23, 2024
Υπάλληλος που έχασε το μάτι της και υπέστη τα πάνδεινα ζητούσε αποζημίωση 200.000 ευρώ και της επιδικάστηκαν 30.000 ευρώ!
March 20, 2024
Γιάννης Καρούζος: Η αύξηση του κατώτατου μισθού και ο «πληθωρισμός των φτωχών»
March 23, 2024
Share

Ο τρόπος αμοιβής για τους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για την αργία της 25ης Μαρτίου.

Η 25η Μαρτίου, η οποία φέτος (2024) είναι ημέρα Δευτέρα, έχει καθοριστεί από το νόμο ως υποχρεωτική αργία. Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:

Για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν κατά την 25η Μαρτίου ισχύουν τα εξής:

1. στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο καταβάλλεται το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.

2. στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν:

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 25η Μαρτίου ισχύουν τα εξής:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν

2) αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 25η Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν
β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
• Το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν όμως τη μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.
• Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Δικηγόρος Εργατολόγος