ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΤAΧΘΩ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ;

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
September 11, 2018
ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
September 11, 2018
Share

Η προστασία που παρέχει ο νόμος 3514/1928 έναντι της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας προσώπων

που καλούνται να υπηρετήσουν στο στρατό, αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της στρατιωτικής διαταγής με την οποία αυτός καλείται υπό τα όπλα και όχι από τη δημοσίευση της εν λόγω διαταγής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ή από την ημερομηνία της πραγματικής κατάταξής του. Συνεπώς, τυχόν απόλυση μισθωτού πριν από την κατάταξή του αλλά μετά τη χρονολογία της πρόσκλησής του υπό τα όπλα, είναι άκυρη, ακόμα κι αν ο εργοδότης αγνοούσε την πρόσκληση.