To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί την Οδηγία μισθολογικής διαφάνειας (ισότητα των φύλων)

Η Εργασία από Ψηφιακούς Νομάδες εκτός ΕΕ στην Ελλάδα – Τι ισχύει για όσους εργαστούν νόμιμα στη χώρα
April 2, 2023
Μετά τον κατώτατο ποιοι μισθοί θα αυξηθούν και πόσο
April 4, 2023
Share

Μια ισχυρή πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ της υιοθέτησης της Οδηγίας για τη διαφάνεια των αμοιβών με στόχο τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ολομέλειας την Πέμπτη (30 Μαρτίου).

«Με την ψηφοφορία αυτή, καταργούμε τη μυστικότητα των αμοιβών, ενισχύουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και το ατομικό δικαίωμα των εργαζομένων στην πληροφόρηση», δήλωσε η βουλευτής και συνεισηγήτρια της οδηγίας, Kira Marie Peter-Hansen (Πράσινοι), κατά τη διάρκεια συζήτησης στην ολομέλεια πριν από την ψηφοφορία.

Η Οδηγία, η οποία προτάθηκε από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2021, θα πρέπει πλέον να υιοθετηθεί επίσημα από τα κράτη μέλη και να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της.

Κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων:

Η Οδηγία επιδιώκει να καταστήσει τους μισθούς πιο διαφανείς, υποχρεώνοντας τις εταιρείες με περισσότερους από 100 υπαλλήλους να αναφέρουν και να διορθώνουν τις μισθολογικές τους διαφορές, σε μια προσπάθεια να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο 12,7%.

Οι εργοδότες θα πρέπει να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα εάν το μισθολογικό χάσμα υπερβαίνει το 5% χωρίς δικαιολόγηση, ενώ οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε στοιχεία για τους μισθούς με ανάλυση κατά φύλο και θα γνωρίζουν τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του μισθού και των μισθολογικών αυξήσεων, τα οποία θα πρέπει να είναι ουδέτερα ως προς το φύλο.

Η Οδηγία θα διασφαλίζει επίσης ότι οι υποψήφιοι για εργασία θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το μισθολογικό φάσμα των θέσεων για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση, ενώ οι εργοδότες δεν θα μπορούν να ρωτούν για τις προηγούμενες αποδοχές τους, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα το μισθολογικό ιστορικό τους να επηρεάζει τις αποδοχές που προσφέρονται στους υποψηφίους.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις εάν δεν τηρείται η αρχή της ίσης αμοιβής, ενώ οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης εάν οι εταιρείες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις ίσης αμοιβής.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους νέους κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών, οι διατομεακές διακρίσεις θα θεωρούνται επιβαρυντικός παράγοντας.

«Αυτή η νομοθεσία είναι προοδευτική, σύγχρονη, φεμινιστική, φιλελεύθερη, διατομεακή», δήλωσε στην ολομέλεια η Samira Rafaela (Renew), συνεισηγήτρια του φακέλου, προσθέτοντας ότι οι κανόνες διαφάνειας των αμοιβών που εφαρμόζονταν προηγουμένως από ορισμένα κράτη μέλη είχαν θετικό αντίκτυπο στην ισότητα των αμοιβών.

«Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την κάλυψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων», δήλωσε η ίδια.

Ευρεία υποστήριξη:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ολομέλειας, 427 μέλη του Κοινοβουλίου ψήφισαν υπέρ της οδηγίας, με 79 ψήφους κατά και 76 αποχές.

Η Οδηγία έλαβε ευρεία διακομματική υποστήριξη από τους νομοθέτες της ΕΕ των ομάδων του ΕΛΚ, Renew, S&D και της Αριστεράς, ενώ αρκετοί ευρωβουλευτές από ακροδεξιά κόμματα διαμαρτυρήθηκαν ότι η οδηγία θα δημιουργήσει πρόσθετο διοικητικό φόρτο για τις εταιρείες και ότι παρεμβαίνει στις εθνικές αρμοδιότητες.

Η Επίτροπος της ΕΕ για την Ισότητα Helena Dalli εξέφρασε την ικανοποίησή της για την υποστήριξη του Κοινοβουλίου στους νέους κανόνες.

«Η σημερινή έγκριση της Οδηγίας για τη διαφάνεια των αμοιβών είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της αύξησης της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών», δήλωσε η ίδια.

Πηγή: www.euractiv.com