ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΣΚΟΠΙΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ;

ΠΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΤAΧΘΩ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ;
September 11, 2018
Share

Συχνό πλέον φαινόμενο αποτελεί η σκόπιμη και δόλια προσπάθεια,

εκ μέρους του μισθωτού, πρόκλησης της απόλυσής του, με στόχο τη λήψη τόσο αποζημίωσης απόλυσης όσο και επιδόματος ανεργίας. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης δύναται να προβεί σε απόλυση του εργαζομένου χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, ενώ οποιαδήποτε αξίωση του εργαζομένου για την εν λόγω αποζημίωση κρίνεται ως καταχρηστική, δεδομένου ότι η συμπεριφορά του απέβλεπε αποκλειστικά στη λήψη της αποζημίωσης απόλυσης. Πρόκειται για περίπτωση αζήμιας απόλυσης που έχει διαπλαστεί νομολογιακά. Σύμφωνα με τη θέση των δικαστηρίων, ο μισθωτός απολύεται έγκυρα, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις του νόμου(αποζημίωση, έγγραφος τύπος), όταν με τη συμπεριφορά του επιδιώκει να προκαλέσει την καταγγελία με σκοπό να λάβει την προβλεπόμενη αποζημίωση. Η αντισυμβατική συμπεριφορά του μισθωτού δεν είναι αρκετή από μόνη της για την έγκυρη απόλυση, αλλά απαιτείται επιπλέον δόλος, που μπορεί να συνίσταται π.χ. σε άρνηση εκτέλεσης εργασίας, συχνές αδικαιολόγητες απουσίες.