Πως η αύξηση του μισθού επηρεάζει τον ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες εργαζόμενους