ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΓΚΥΟΥ;

ΕΩΣ 645€ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
January 8, 2019
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ;
January 8, 2019

S

Share

Σπουδαίο λόγο αποτελούν ένα ή περισσότερα περιστατικά τα οποία,

κατά αντικειμενική κρίση και βάσει της καλής πίστης, δύναται να καθιστούν τη συνέχιση της εργασιακής σχέσης αδύνατη.

Από τη δικαστηριακή νομολογία, έχει κριθεί ότι συνιστά σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί επαρκώς την απόλυση εγκύου, η πτώχευση ή η διάλυση της επιχείρησης, η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του εργοδότη, η πλημμελής εκπλήρωση καθηκόντων ή η επανειλημμένη εγκατάλειψη της εργασίας για λόγους που δεν αφορούν την κατάσταση εγκυμοσύνης της εργαζομένης. Η ύπαρξη ή μη πταίσματος στο πρόσωπο της εργαζόμενης είναι αδιάφορη.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο εκάστοτε σπουδαίος λόγος θα πρέπει να δικαιολογεί δεόντως την καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη. Σε καμία όμως περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί σπουδαίος λόγος η ενδεχόμενη μείωση της αποδοτικότητας της εγκύου, που οφείλεται στην κατάσταση της εγκυμοσύνης της.