Πόσο εφικτό είναι να αυξηθούν οι μισθοί όπως προεκλογικά υπόσχονται