Τι γιορτάζουμε στη σημερινή Πρωτομαγιά. Η νέα εργασία και τα προβλήματα της